O Siraču

Projekti i investicije

Izmjenom dotrajalih čeličnih plinskih instalacija i njihovom zamjenom novim plastičnim cijevima u ulici N. Š. Zrinskog, nastavljen je opsežan infrastrukturni projekt općine, a stvoreni su preduvjeti za asfaltiranje 660 metara te ulice.


Geodetska izmjera najvrjedniji je projekt općine Sirač u prošloj godini, ukupno vrijedan 3 i pol milijuna kuna bez PDV-a. Projekt se provodi na tisuću i 800 hektara gruntovno i katastarski nesređenog zemljišta.


Iako je proračun općine smanjen, nastavlja se sa započetim investicijama. Ove godine u planu je izgraditi mrežu u dužini od 800 metara u Tomislavovoj ulici, za što ćemo potrošiti oko milijun kuna, istaknuo je načelnik Branimir Miler.


Ovaj tjedan dovršeno je asfaltiranje Ulice Stjepana Radića te biciklističke i pješake staze, postavljeni su ivičnjaci sa obje strane kolnika i uz stazu. Nova rasvjetna tijela također su postavljena uz ulicu s obje strane.


Općina Sirač nastoji ove godine privući ulagače u svoju Poduzetničku zonu Lanara. Većina zemljišta je u vlasništvu Općine. Privatne parcele su otkupljene, a pri kraju je i sređivanje zemljišta u vlasništvu države.&


Izgradnja kanalizacije  (30.07.2006)

Trenutno se obavljaju radovi na objektu odvodnje s privremenim ispustom kanalizacijskog sustava naselja Sirač u recipijent rijeku Bijelu. Početkom ove godine dobivena je građevinska dozvola za izgradnju kanalizacije za sve kolektore.