OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

10. telefonska sjednica općinskog vijeća sazvana je zbog donošenja odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sirač za projekte 'Poboljšanje energetskih svojstava zgrade vatrogasnog doma u Siraču' i 'Rekonstrukcija Društvenog doma u naselju Šibovac'.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sirač za projekt 'Poboljšanje energetskih svojstava zgrade vatrogasnog doma u Siraču'
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Sirač za projekt 'Rekonstrukcija Društvenog doma u naselju Šibovac'

 


(Broj pregleda: 481)